Ofte stillede spørgsmål

Er workshoppen kun for par der har problemer og konflikter?
Nej, slet ikke. Workshoppen er for alle der ønsker at forbedre deres relationer til partneren eller andre betydningsfulde mennesker.

Hvad foregår der på en workshop for par?
Workshoppen består af en blanding af forskellige aktiviteter: Små foredrag, fantasirejser, øvelser i parrene, videoklip m.m. Det hele med henblik på at skabe en tillidsfuld og lærende atmosfære.

Hvor foregår det?
I trygge rammer hjemme hos mig selv.

Hvor mange par deltager?
For at gøre workshoppen så god som mulig har jeg begrænset 

deltagerantallet i den enkelte workshop til højst 5 par.

Skal man dele sine problemer med andre par?
Nej, det er helt frivilligt, hvor meget man vil fortælle de andre delta- gere. Min holdning er, at det der sker i det enkelte par under øvelser- ne er privat.

Skal man have mad med selv?
Jeg sætter en stor ære i at der er god forplejning, som selvfølgelig er inkluderet i honoraret.

Er Du alene om at undervise eller er der flere undervisere?

Jeg synes der er store fordele ved at være eneunderviser. Undertiden har jeg dog en (uddannet) hjælper med til at støtte parrene under øvelserne.​

​Er der noget hjemmearbejde?

Alt foregår under min supervision i undervisningstiden, men selvføl-
gelig er der mange par der mellem de to workshopdage snakker om hvad de har oplevet og opdaget.

Er der opfølgningskurser?
Ja, hvis der er mindst tre par der ønsker det, opretter jeg opfølg- ningskurser.

Kan man få individuelle samtaler efter workshoppen?
Ja, flere par vælger at tage ”enetimer” for at træne og uddybe den anerkendende dialog.

Kan man deltage selv om man ikke er i et parforhold?
Ja, det kan man sagtens. Man kan f.eks. deltage sammen med en nær ven/veninde, god kollega eller et familiemedlem.

Hvor tit holder Du workshops for par?

Jeg holder mindst fire workshops årligt, men hvis I er en gruppe på mindst tre par, der ønsker en workshop udenfor de planlagte gennemfører jeg gerne yderligere workshops.

Kan man forestille sig din undervisning i en virksomhed?

Jo bedre en virksomhed kommunikerer des bedre arbejder den. Da en virksomhed består af medarbejdere vil gode dialogiske værktøjer fremme et godt, givende og konstruktivt arbejdsmiljø.

Klik her og se en række fotos fra en af mine workshops for par, måske kan billederne gi' dig en fornemmelse af den gode stemning.

Charlotte Grumme | Damtofte Søndre Stræde 6 | 2920 Charlottenlund | charlotte@grumme.dk​ | Tlf.: 20 32 69 30