​Spædbarnsterapi

​Kroppen husker ”udenom" sproget og før sproget. De fleste voksne kender følelsen af et pludseligt ubehag, rødmen, hjertebanken, svedudbrud eller lignende i selv tilsyneladende neutrale situationer. Dette kan skyldes, at et eller andet i situationen minder om noget ubehageligt, man har oplevet engang, men som man ikke har nogen bevidst erindring om. Ofte om noget der har fundet sted, før man har fået sprog.

På grundlag af forskning i spædbarnets hukommelse beskriver Daniel Stern teorien om, hvordan spædbarnet husker i hele episoder (erindringsbilleder). I hver episode indgår oplevelsen af egen aktivitet, sanseindtryk og følelser. Det kobles sammen til en erindringsenhed. En af komponenterne i denne erindringsenhed kan siden hen vække hele erindringsbilledet og skabe forventning om, hvad der kan ske.

​​

Symptomer

Traumatiske oplevelser i løbet af de første leveår kan medføre vedvarende dysfunktion i barnets liv, og her kan professionel spædbarnsterapi være med til at sætte ord på de oplevelser.

Symptomerne kan blandt andet være:

 • Koncentrationsbesvær
 • ​Sårbarhed
 • ​Modløshed Irritabilitet
 • ​Følelsesmæssig ustabilitet
 • ​Barnet er i en tilstand af indre uro og spænding
 • ​Manglende sociale kompetencer
 • ​Kommer ofte i konflikt
 • ​Svært ved at sove
 • ​Spisevanskeligheder

Traumer i barndommen kan få afgørende betydning for et barns vækst, udvikling og dets senere liv. Jo længere tid, der går, inden traumer bliver bearbejdet, for eksempel ved spædbarnsterapi, des større indsats kræves der for at rette op på disse traumer. Derfor er det vigtigt at være i stand til at identificere de symptomer på traumer, som selv et mindre barn kan udvise.

​Sproget kan give det usagte mening

Spædbarnsterapi går i al sin enkelthed ud på at sætte ord på det traume, barnet har været igennem, for hermed at frigøre den energi, der er bundet i traumet. Ved spædbarnsterapi får børnene, med forældrene som vidne, sat ord på tidlige traumer samtidig med at de får håb om, at det "slemme" aldrig vil gentage sig.

Spædbarnsterapeutens opgave er at finde de ord, der kan lindre barnets kval og bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces. Det skal hjælpes på sporet, så dets egne iboende sunde kræfter kan styrke dets videre udvikling.

Spædbarnsterapi er uden krav til barnet. Børnene er meget glade for denne form for terapi. De føler sig set, hørt og mødt. Fastlåste mønstre løsner sig, og barnet får troen på livet igen.

Et forløb med spædbarnsterapi starter med et møde med forældrene som fortæller barnets historie. Terapeuten nedskriver derefter historien som godkendes af forældrene, således at historien så præcist som muligt spejler det virkelige hændelsesforløb. Derefter mødes terapeuten med barnet og forældrene og terapeuten fortæller barnet dets historie.

Disse sessioner varer som oftest 10-20 minutter. Antal af sessioner afhænger af historiens art, traumets alvorlighed og barnets alder. Almindeligvis vil 6-8 sessioner af spædbarnsterapi være tilstrækkeligt.

Hvad er spædbarnsterapi?

Spædbarnsterapi er introduceret i Danmark af Inger Thormann, klinisk psykolog på Skodsborg observations- og behandlingshjem samt Inger Poulsen, psykoterapeut og leder af Familiehuset i Horsens. De to er primært inspireret af børnelæge og analytiker Francoise Dolto, som grundlagde børnepsykoanalysen i Frankrig (”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”) og hendes elev børnepsykiater, psykoanalytiker og læge Caroline Eliacheff (”Alt usagt binder energi”).

Barnet får hjælp til at håndtere det kaos, der er i dets indre efter en traumatisk oplevelse eller periode. Det foregår ved, at terapeuten i faste, tilrettelagte terapiforløb sammen med barnets mor, far eller begge forældre på en omsorgsfuld måde:

 • Tager direkte kontakt til barnet
 • ​Fortæller barnet dets historie
 • ​Giver barnet et håb

Det kaotiske bliver identificeret, hvilket for det meste betyder at barnet føler sig lettet og begynder at fungere bedre.

Hvorfor spædbarnsterapi?

Det er lettere at afhjælpe et lille barns vanskeligheder via spædbarnsterapi, end at aflaste et større barn for sine følelsesmæssige blokeringer.

Det lille barns sunde drivkraft tager over, hvis det, der forhindrer det i at udvikle sig sundt og naturligt, bliver fjernet. Spædbørn og små børn reagerer hurtigt på forandringer, stemninger og belastninger, såvel når det går den rigtige som den forkerte vej.​

Du kan se et komplet terapiforløb med en lille pige her.

Har du et spørgsmål? ​Så ka​n du kontakte mig

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktoplysninger

Charlotte Grumme

Damtofte Søndre Stræde 6, 2920 Charlottenlund

Klik her for rutevejledning

Telefon: 20 32 69 30

E-mail: charlotte@grumme.dk

Jeg er gammel nok til, at jeg har set det meste. Jeg er klog nok til at have fattet noget af det, jeg har set. Jeg har som jordemoder gennem 40 år taget imod mere end 2000 børn.


Jeg har som psykoterapeut gennem 25 år mødt så meget mod, fremtidshåb og vilje til at komme videre, at jeg har følt mig beriget for hver eneste menneske, jeg har mødt.

Vil du vide mere om mig, så klik her